Sample Page

Будь — якi змiни та доповнення до Договору вносяться тiльки за погодженням Сторiн. Змiни, доповнення та додатки до Договору вважаються дiйсними, якщо вони виконанi в письмовiй формi, скрiпленi пiдписами i печатками Сторiн.

Johnathan Doe
Event Manager at Event Inc

Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань, повинна повідомити у письмовій формі іншу Сторону про настання форс — мажорних обставин з моменту, як вона дізналася про настання таких обставин. До письмового повідомлення Сторона повинна додати документ, що підтверджує настання форс — мажорних обставин.

Johnathan Doe
Event Manager at Event Inc

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *